Alieke Sanders

Advocaat

Alieke Sanders (1991) is sinds 2016 werkzaam als advocaat. Alieke is zowel strafrechtelijk als ondernemingsrechtelijk afgestudeerd. Zij volgde tijdens haar Master een honoursprogramma en publiceerde in Strafblad. Haar praktijk bestaat uit het verrichten van interne onderzoeken en het verlenen van bijstand in (internationale) strafzaken. Binnen Ivy specialiseert Alieke zich in privacyrecht. Ook is zij aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming van Ivy Advocaten. Alieke staat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA voor de hoofdrechtsgebieden strafrecht en ondernemingsrecht.