Aniek Saes

Partner

Aniek Saes (1986) is sinds 2013 werkzaam als advocaat.

Zij heeft ruime ervaring in het verrichten van nationale en internationale interne onderzoeken en zij coördineert die onderzoeken ook. Aniek adviseert het bestuur en/of de raad van commissarissen van de betreffende ondernemingen. Haar onderzoekspraktijk kent een grote variëteit. Zo deed zij een internationaal onderzoek naar corruptie bij een staatsbedrijf als gevolg van een klokkenluidersmelding, een onderzoek naar (zorg)fraude door medisch specialisten, een corruptieonderzoek in de sportwereld, ‘me too’-onderzoeken tot op bestuursniveau, waaronder bij een onder toezicht staande instelling en een onderzoek naar (belasting)fraude, in samenspraak met de controlerend accountant.

Daarnaast adviseert zij ondernemingen over de governance, integriteitsvraagstukken en het inrichten van interne (klachten)procedures en reglementen.

Ook staat zij ondernemingen en leidinggevenden bij in financieel-economische strafzaken.

Zij geeft in dit kader trainingen aan haar cliënten.

Zij studeerde af in zowel fiscale economie als het (Nederlands) recht, aan de Tilburg University. Laatstgenoemde studie, met specialisatie strafrecht, rondde zij cum laude af.

Andere relevante ervaring en nevenfuncties

  • Rechter-plaatsvervanger Strafrecht Rechtbank Oost-Brabant
  • Docent Studiecentrum Kerkebosch (Management van fraudeonderzoeken)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
  • Oprichter Strafrechtcommissie Jonge Balie Amsterdam
  • Aniek staat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA voor het hoofdrechtsgebied strafrecht.