Arjen Tillema

Partner

Arjen Tillema (1965) was na zijn studie aan onder meer Harvard Law School 25 jaar advocaat in zowel de Verenigde Staten als Nederland. In die periode specialiseerde hij zich in het financieel toezichtrecht, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, ethics & compliance onderwerpen, corruptie, marktmisbruik en interne onderzoeken. Hij was meer dan tien jaar persoonlijk benoemd raadsman van De Nederlandsche Bank en voerde tientallen procedures rond boetes, dwangsommen, vergunningen en de positie van beleidsbepalers. Hij stond diverse accountantsorganisaties bij en trad op voor klanten zoals Ajax, de Gemeente Amsterdam en Euratom. Nadien was Arjen voorzitter van anti-corruptie organisatie Transparency International Nederland, de eerste Ethics & Compliance director van SHV Holdings en adviseur van het bestuur van de FIOD. Bij Ivy Advocaten pakt Arjen zijn advocatenpraktijk weer op.

Andere relevante ervaring en nevenfuncties

  • Advocaat by Skadden Arps NY, DC en Brussel.
  • Partner en praktijkgroepmanager Banking & Finance NautaDutilh Amsterdam.
  • Voormalig rechter-plaatsvervanger Fraudekamer Rechtbank Arnhem.
  • Voormalig lid Commissie van Beroep Betaald voetbal en Licentiecommissie KNVB.
  • Frequent spreker en moderator op zijn expertisegebied.
  • Arjen staat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de NOvA voor de hoofdrechtsgebieden strafrecht en bestuursrecht.