Joris Zwinkels

Advocaat

Joris Zwinkels (1990) is sinds 2020 advocaat bij Ivy Advocaten. Eerder was Joris vijf jaar werkzaam op de juridische afdeling van De Nederlandsche Bank. Joris studeerde af in de richtingen financieel recht en privaatrecht en rondde in 2019 de leergang financieel-economisch strafrecht aan de VU af.

Joris verricht interne onderzoeken en verleent bijstand in fraude- en corruptiezaken. Daarnaast adviseert Joris over financieel recht en compliance- en integriteitsissues, in het bijzonder ten behoeve van ondernemingen die op de financiële markten opereren.

Joris heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Hij is penningmeester van ‘Young Financial Crime’, onderdeel van het Institute for Financial Crime (IFFC).